ทัวร์เวียดนาม
ดูเพิ่มเติม
GTM-11 ZGHAN-2203WE (OCT-DEC 2022) เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ ฮาลอง 5D4N BY WE
ล่องเรืออ่าวฮาลองเบย์
ล่องเรือนิงห์บิงห์
นั่งรถราง (MOUNTAIN TRAIN) 
พิเศษ!! เมนูหม้อไฟ และไวน์แดงดาลัด
ราคาเริ่มต้น 19,990 บาท
ดาวน์โหลด โปรแกรมที่นี่
12 ต.ค. 65 - 16 ต.ค. 65
20 ต.ค. 65 - 24 ต.ค. 65
08 ธ.ค. 65 - 12 ธ.ค. 65
29 ธ.ค. 65 - 02 ม.ค. 66
30 ธ.ค. 65 - 03 ม.ค. 66
GTM-01 ZGDAD-2206VZ (JUN-OCT 2022) เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลส์ 3D2N BY VZ
นั่งกระเช้าไฟฟ้าซัน เวิลด์ บานาฮิลส์
ชมสะพานมือยักษ์ สวนดอกไม้
ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน
เดินชมเมืองโบราณฮอยอัน
สะพานญี่ปุ่น สะพานแห่งไมตรี
สักการะเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋ง
ช้อปปิ้งสินค้า ฮาน มาร์เก็ต

พิเศษ!! พักบานาฮิลส์ 1 คืน
พิเศษ!! บุฟเฟต์นานาชาติ ลิ้มรสกุ้งมังกร
ราคาเริ่มต้น 11,990 บาท
ดาวน์โหลด โปรแกรมที่นี่
09 ก.ค. 65 - 11 ก.ค. 65
23 ก.ค. 65 - 25 ก.ค. 65
27 ส.ค. 65 - 29 ส.ค. 65
10 ก.ย. 65 - 12 ก.ย. 65
24 ก.ย. 65 - 26 ก.ย. 65
08 ต.ค. 65 - 10 ต.ค. 65
22 ต.ค. 65 - 24 ต.ค. 65
GTM-08 DADVZ1322 ซุปตาร์.อุ๊ต่ะ น่านอน 4 วัน 3 คืน JUN-OCT BY VZ
ทัวร์เวียดนามกลาง นอนบานาฮิลส์ 2 คืน
นั่งกระเช้าขึ้น ยอดเขาบานาฮิลล์ 
เพลิดเพลินกับ สวนสนุกแฟนตาซีปาร์ค 
ถ่ายภาพกับแลนด์มาร์คใหม่ สะพานโกเด้นบริดจ์
ชมอารยธรรมโบราณแห่งเมืองฮอยอัน นั่งเรือกระด้ง
สักการะวัดลินห์อึ๋ง ช้อปปิ้ง ตลาดฮาน พร้อมเมนูพิเศษ กุ้งมังกร 

ราคาเริ่มต้น 14,888 บาท
ดาวน์โหลด โปรแกรมที่นี่
07 ก.ค. 65 - 10 ก.ค. 65
09 ก.ค. 65 - 12 ก.ค. 65
10 ก.ค. 65 - 13 ก.ค. 65
13 ก.ค. 65 - 16 ก.ค. 65 (วันวันอาสาฬหบูชา,วันเข้าพรรษา,วันหยุดพิเศษ)
16 ก.ค. 65 - 19 ก.ค. 65
21 ก.ค. 65 - 24 ก.ค. 65
23 ก.ค. 65 - 26 ก.ค. 65
24 ก.ค. 65 - 27 ก.ค. 65
28 ก.ค. 65 - 31 ก.ค. 65 (วันเฉลิมฯ พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10)
30 ก.ค. 65 - 02 ส.ค. 65 (วันหยุดยาว)
31 ก.ค. 65 - 03 ส.ค. 65
04 ส.ค. 65 - 07 ส.ค. 65
06 ส.ค. 65 - 09 ส.ค. 65
13 ส.ค. 65 - 16 ส.ค. 65 (วันหยุดยาว)
14 ส.ค. 65 - 17 ส.ค. 65
18 ส.ค. 65 - 21 ส.ค. 65
20 ส.ค. 65 - 23 ส.ค. 65
21 ส.ค. 65 - 24 ส.ค. 65
25 ส.ค. 65 - 28 ส.ค. 65
27 ส.ค. 65 - 30 ส.ค. 65
28 ส.ค. 65 - 31 ส.ค. 65
01 ก.ย. 65 - 04 ก.ย. 65
03 ก.ย. 65 - 06 ก.ย. 65
08 ก.ย. 65 - 11 ก.ย. 65
10 ก.ย. 65 - 13 ก.ย. 65
11 ก.ย. 65 - 14 ก.ย. 65
15 ก.ย. 65 - 18 ก.ย. 65
17 ก.ย. 65 - 20 ก.ย. 65
18 ก.ย. 65 - 21 ก.ย. 65
22 ก.ย. 65 - 25 ก.ย. 65
24 ก.ย. 65 - 27 ก.ย. 65
25 ก.ย. 65 - 28 ก.ย. 65
29 ก.ย. 65 - 02 ต.ค. 65
01 ต.ค. 65 - 04 ต.ค. 65
02 ต.ค. 65 - 05 ต.ค. 65
03 ต.ค. 65 - 06 ต.ค. 65
04 ต.ค. 65 - 07 ต.ค. 65
05 ต.ค. 65 - 08 ต.ค. 65
06 ต.ค. 65 - 09 ต.ค. 65
07 ต.ค. 65 - 10 ต.ค. 65
08 ต.ค. 65 - 11 ต.ค. 65
09 ต.ค. 65 - 12 ต.ค. 65
10 ต.ค. 65 - 13 ต.ค. 65
11 ต.ค. 65 - 14 ต.ค. 65
12 ต.ค. 65 - 15 ต.ค. 65
13 ต.ค. 65 - 16 ต.ค. 65 (วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9)
14 ต.ค. 65 - 17 ต.ค. 65 (วันหยุดพิเศษ)
15 ต.ค. 65 - 18 ต.ค. 65 (วันหยุดยาว)
16 ต.ค. 65 - 19 ต.ค. 65
17 ต.ค. 65 - 20 ต.ค. 65
18 ต.ค. 65 - 21 ต.ค. 65
19 ต.ค. 65 - 22 ต.ค. 65
22 ต.ค. 65 - 25 ต.ค. 65 (วันปิยมหาราช)
23 ต.ค. 65 - 26 ต.ค. 65 (วันปิยมหาราช,วันหยุดชดเชย)
24 ต.ค. 65 - 27 ต.ค. 65
25 ต.ค. 65 - 28 ต.ค. 65
26 ต.ค. 65 - 29 ต.ค. 65
GTM-01 ZGDAD-2207VZ (JUN-OCT 2022) เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน
ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลส์
พักบน บานาฮิลส์ 1 คืน
จัดเต็มบุฟเฟต์บานาฮิลส์ ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม
นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมเมืองสไตล์ฝรั่งเศส
เยือนสองเมืองมรดกโลก เว้ ฮอยอัน 
สุดมันส์ล่องเรือกระด้ง
ราคาเริ่มต้น 13,990 บาท
ดาวน์โหลด โปรแกรมที่นี่
14 ก.ค. 65 - 17 ก.ค. 65 พักห้องละ 3 ท่าน (เนื่องจากเป็นห้องพักสำหรับ 4 ท่าน จึงมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม)
28 ก.ค. 65 - 31 ก.ค. 65 พักห้องละ 3 ท่าน (เนื่องจากเป็นห้องพักสำหรับ 4 ท่าน จึงมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม)
11 ส.ค. 65 - 14 ส.ค. 65 พักห้องละ 3 ท่าน (เนื่องจากเป็นห้องพักสำหรับ 4 ท่าน จึงมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม)
25 ส.ค. 65 - 28 ส.ค. 65 พักห้องละ 3 ท่าน (เนื่องจากเป็นห้องพักสำหรับ 4 ท่าน จึงมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม)
08 ก.ย. 65 - 11 ก.ย. 65 พักห้องละ 3 ท่าน (เนื่องจากเป็นห้องพักสำหรับ 4 ท่าน จึงมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม)
15 ก.ย. 65 - 18 ก.ย. 65 พักห้องละ 3 ท่าน (เนื่องจากเป็นห้องพักสำหรับ 4 ท่าน จึงมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม)
29 ก.ย. 65 - 02 ต.ค. 65 พักห้องละ 3 ท่าน (เนื่องจากเป็นห้องพักสำหรับ 4 ท่าน จึงมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม)
06 ต.ค. 65 - 09 ต.ค. 65 พักห้องละ 3 ท่าน (เนื่องจากเป็นห้องพักสำหรับ 4 ท่าน จึงมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม)
13 ต.ค. 65 - 16 ต.ค. 65 พักห้องละ 3 ท่าน (เนื่องจากเป็นห้องพักสำหรับ 4 ท่าน จึงมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม)
21 ต.ค. 65 - 24 ต.ค. 65 พักห้องละ 3 ท่าน (เนื่องจากเป็นห้องพักสำหรับ 4 ท่าน จึงมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม)
GTM-32 DAD05  DANANG-HOI AN 3D2N MAY-SEP BY VZ
เวียดนามกลาง2เมือง
นั่งกระเช้าขึ้นบาน่าฮิลล์
ชมสะพานญี่ปุ่นเมืองฮอยอัน
อิ่มไม่อั้น บุฟเฟ่ต์นานาชาติ
ล่องเรือกระด้ง ฮอยอัน
ราคาเริ่มต้น 9,999 บาท
ดาวน์โหลด โปรแกรมที่นี่
08 ก.ค. 65 - 10 ก.ค. 65
22 ก.ค. 65 - 24 ก.ค. 65
05 ส.ค. 65 - 07 ส.ค. 65
17 ส.ค. 65 - 19 ส.ค. 65
19 ส.ค. 65 - 07 ส.ค. 65
26 ส.ค. 65 - 28 ส.ค. 65
02 ก.ย. 65 - 04 ก.ย. 65
09 ก.ย. 65 - 11 ก.ย. 65
16 ก.ย. 65 - 18 ก.ย. 65
23 ก.ย. 65 - 25 ก.ย. 65

KR


เวียดนามเหนือ รับลมหนาว 
สัมผัสบรรยากาศสุดโรแมนติก


เวียดนามเหนือ ภูมิภาคที่อุดมไปด้วย ธรรมชาติอันงดงาม  ฮานอย
เมืองหลวงของเวียดนาม ชมหุ่นเชิดกระบอกน้ำ
ที่อนุรักษ์ไว้ ซึ่งเหลือดรงละครหุ่นกระบอกน้ำเพียงไม่กี่ที่เท่านั้น

ซาปา

นาข้าวขั้นบันไดสีเหลืองทอง โดยมีพื้นที่เพาะปลูกติดภูเขา
ลดหลั่นกันลงมาตามภูเขาสูงชัน ซึ่งมีภูเขาน้อยใหญ่รายล้อม
ในช่วงหน้าหนาว ซาปาจะมีทะเลหมอกสีขาวปกคลุม ความสวยงามของธรรมชาติเหล่านี้
จะเกินขึ้นในช่วง เดือนสิงหาคม-กันยายน แต่ถ้าอยากเห็นนาข้าวขั้นบันได
สีเขียวๆ ให้ลองมาช่วง เดือนกรกฎาคม Muong Hoa Valley
จะเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยม มาถ่ายภาพ

กรุงฮานอย

เมืองหลวงของประเทศเวียดนาม เป็นเมืองหลวงที่ได้รับการวางผังเมืองไว้อย่างดี
มีทะเลสาบและแม่น้ำล้อมรอบเมือง โดยเฉพาะกรุงฮานอยมีทะเลสาบมากว่า 12 แห่ง
จึงได้ชื่อว่า City of Lakes  กรุงฮานอยในอดีตได้รับการกล่าวขานว่า
เป็นเมืองหลวงที่สวยที่สุดในเอเชีย เรียกกันว่า “Little Parris”


ฮาลองเบย์

ฮาลองเบย์ อ่าวมังกรตกน้ำ (มรดกโลกทางธรรมชาติเวียดนาม)
ที่นี้มีแหล่งธรรมชาติที่งดงาม ล่องเรือชมหมู่เกาะใหญ่น้อย่กว่า 1,900 เกาะ
 อ่าวแห่งนี้เต็มไปด้วยภูเขาหินปูนมากมาย ระหว่างการล่องเรือ
ชมความงามของเกาะต่าง ๆ ทั้งเกาะหมา เกาะแมว เกาะไก่ชน ฯลฯ

เวียดนามกลาง ดานัง บานาฮิลล์
แหล่งท่องเที่ยวใหม่ แลนด์มาร์คสุดฮิต

เดินทางสู่เวียดนามกลาง เว้ ดานัง บานาฮิลล์  บานาฮิลล์ (Ba Na Hills)
ฉายาว่ายุโรป แห่งเอเชียตะวันออก ฝรั่งเศส เอเชีย ที่ใครๆ ก็ไปสามารถเที่ยวได้
ถ้าคุณอยากสัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยวสุดพิเศษ
สถานที่แห่งนี้มีพร้อมทั่ง การพักผ่อนและ วิวกันงดงามแตกต่างกว่าที่่ใด
พบกับ กระเช้าลอยฟ้าที่ยาวและสูงที่สุดในโลก
พบกับ Golden Bridge สะพานลอยฟ้า ในอุ้งมือยักษ์
สะพานโค้งเหนือหุบเขาบานาฮิลล์
เวียดนามใต้
มุยเน่ ดาลัด แบบจัดหนักจัดเต็ม


เวียดนามใต้ นครโฮจิมินห์ มุยเนเมืองทะเลทรายแห่งเวียดนาม
ทะเลทรายมุยเน่ ทะเลทรายสีแดง (Doi Cat or Red Sand Dune)
ทะเลทรายสีขาว (BauTrang or White Sand Dune)
นักท่องเที่ยวสามารถเช่ารถ Jeep เป็น Half Day Trip
เพื่อไปเที่ยวที่ทะเลทรายได้ ซึ่งจะมีให้เลือกทั้งช่วงเช้า
ที่จะได้ชมพระอาทิตย์ขึ้นและช่วงบ่ายที่จะได้ชมพระอาทิตย์ตก
ซึ่งจะได้บรรยากาศและความสวยงามที่แตกต่างกันออกไป
นอกจากนี้ที่มุยเน่ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกมากมาย

Do not miss the best city in the world ตอน milan Italy
มิลาน (มิลาโน่) เป็นเมืองหลวงแฟชั่นของโลกและเป็นที่ตั้งของปราด้าวาเลนติโน่เวอร์ซาเช่และ Dolce & Gabbana นอกเหนือจากนี้มิลานยังมีสถานที่ท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์และร้านอาหารจำนวนมากพอสมควร เมืองนี้ยังเป็นเมืองที่ดีหากคุณต้องการไปเทือกเขาแอลป์ซึ่งอยู่ตรงทางภาคใต้ของอิตาลีและยังมีทะเลสาบที่มีชื่อเสียงเช่นโคโมและการ์ดา
เมนูยอดฮิต เมื่อไปเวียดนามต้องลองชิม
เวลาที่เราเดินทางไปประเทศไหนซักประเทศหนึ่ง สิ่งที่คนไทยกังวลที่สุดคงจะไม่แพ้เรื่องอาหาร และก็ปฏิเสธไม่ได้เหมือนกัน ว่าอาหารของอีกหนึ่งประเทศที่คนไทยนิยมทาน และถูกปากคนไทยไม่มากก็น้อยก็คืออาหารของประเทศเวียดนาม
6 จุดเช็คอินที่ฮานอย ฮาลอง
กรุงฮานอย เมืองหลวงของ ประเทศเวียดนามที่ตั้งอยู่ ภาคเหนือเป็นเมืองท่ีมี ประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2,000 ปี เเล้วตอนนี้เเอบบอกถ้าไปนะ อากาศดีมาก ไม่มีฝนเหมือนได้ไปยุโรปเลยค่า วันนี้พวกเรา #grandtourismo จะมาเเนะนำ 6 จุดเช็คอิน ที่ควรเป็นจุด destination ในฝันของใครหลายๆคนเลยค่ะ . . ถ่ายรูปก็ปัง นั่งชมวิวก็สบาย เเละเช็คอินอวดเพื่อนๆได้อย่างเก๊ๆ พูดมาขนาดนี้ไม่ไปเเล้วจะเสียใจกันนะคะ ไปดูกันดีกว่าว่ามีที่ไหนบ้าง เเล้วน่าสนใจกันเเค่ไหน
บริษัทที่เคยใช้บริการเรา
©2005-2018 grandtourismo.co.th All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X