GTM-25 ST10 ไต้หวัน เกาสง โฮ๊ะโฮ๊ะ   4วัน3คืน 20-23 OCT 17 BY CI
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-25 ST10 ไต้หวัน เกาสง โฮ๊ะโฮ๊ะ 4วัน3คืน 20-23 OCT 17 BY CI
ทัวไต้หวัน เกาสง ไทเป ไทจง หนานโถว 4วัน3คืน
เดินทาง 20-23 ตุลาคม 60
ราคา 24,900 บาท
โดยสายการบิน CHINA AIRLINES
ราคาเริ่มต้น 24,900
DOWNLOND >>
ตุลาคม 20 - 23 ต.ค. 60,
GTM-25 ST8 ไต้หวัน อาหลี่ซัน ฮิฮิ 5D4N JUL-OCT 17 BY CI
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-25 ST8 ไต้หวัน อาหลี่ซัน ฮิฮิ 5D4N JUL-OCT 17 BY CI
ทัวร์ไต้หวัน อาหลี่ซัน ไทเป ไทจง หนานโถว 5วัน4คืน
เดินทาง กรกฎาคม-ตุลาคม
ราคา 21,500 
โดยสายการบิน china airlines
ราคาเริ่มต้น 21,500
DOWNLOND >>
กรกฎาคม 08 - 12 ก.ค. 60, 15 - 19 ก.ค. 60,
สิงหาคม 05 - 09 ส.ค. 60, 26 - 30 ส.ค. 60,
กันยายน 09 - 13 ก.ย. 60, 23 - 27 ก.ย. 60,
ตุลาคม 07 - 11 ต.ค. 60, 21 - 25 ต.ค. 60,
GTM-25 ST1-VIP TAIWAN ดี๊ดี 5D3N JUL-AUG 17 BY BR
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-25 ST1-VIP TAIWAN ดี๊ดี 5D3N JUL-AUG 17 BY BR
 ทัวร์ใต้หวัน ไทเป ไทจง หนานโถว 5วัน3คืน 
เดินทาง กรกฎาคม-สิงหาคม
ราคา 32,900.-
โดยสายการบิน EVA AIR
ราคาเริ่มต้น 32,900
DOWNLOND >>
กรกฎาคม 06 - 10 ก.ค. 60, 14 - 18 ก.ค. 60, 27 - 31 ก.ค. 60,
สิงหาคม 04 - 08 ส.ค. 60, 09 - 13 ส.ค. 60, 17 - 21 ส.ค. 60, 25 - 29 ส.ค. 60,
GTM 25  ST2 กด LIKE TAIWAN ทาโรโกะ ไทเป - ไทจง - JUL-OCT 17
ทัวร์ไต้หวัน
GTM 25 ST2 กด LIKE TAIWAN ทาโรโกะ ไทเป - ไทจง - JUL-OCT 17
ทัวร์ใต้หวัน ไทเป ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ชมโชว์โลมา 5วัน4คืน 
เดินทาง กรกฎาคม-ตุลาคม 
ราคา 32,900 
โดยสายการบิน CHINA AIRLINES
ราคาเริ่มต้น 32,900
DOWNLOND >>
มิถุนายน 17 - 21 มิ.ย. 60, 24 - 28 มิ.ย. 60,
กรกฎาคม 01 - 05 ก.ค. 60, 15 - 19 ก.ค. 60, 22 - 26 ก.ค. 60, 29 ก.ค. - 02 ส.ค. 60,
สิงหาคม 05 - 09 ส.ค. 60, 19 - 23 ส.ค. 60, 26 - 30 ส.ค. 60,
กันยายน 02 - 06 ก.ย. 60, 16 - 20 ก.ย. 60, 23 - 27 ก.ย. 60,
ตุลาคม 07 - 11 ต.ค. 60, 14 - 18 ต.ค. 60, 21 - 25 ต.ค. 60,
GTM-26 GT-TPE XW01 TAIWAN HOT PROMOTION 5D3N JUL 17 BY XW
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-26 GT-TPE XW01 TAIWAN HOT PROMOTION 5D3N JUL 17 BY XW
ทัวร์ ไต้หวัน 5วัน3คืน ล่องเรือทะเลสาบสริยัน จันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
เดินทาง กรกฎาคม 2560
เริ่มต้น 11,991 บาท
สายการบิน Nok Scoot
ราคาเริ่มต้น 11,991
DOWNLOND >>
กรกฎาคม 09 - 13 ก.ค. 60, 10 - 14 ก.ค. 60, 11 - 15 ก.ค. 60, 12 - 16 ก.ค. 60, 13 - 17 ก.ค. 60, 14 - 18 ก.ค. 60, 16 - 20 ก.ค. 60, 18 - 22 ก.ค. 60, 19 - 23 ก.ค. 60, 20 - 24 ก.ค. 60, 21 - 25 ก.ค. 60, 25 - 29 ก.ค. 60, 27 - 31 ก.ค. 60, 28 ก.ค. - 01 ส.ค. 60, 29 ก.ค. - 02 ส.ค. 60, 31 ก.ค. - 04 ส.ค. 60,