GTM-05 มาเก๊า จูไห่ ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินแอร์เอเซีย (FD) GO1MFM-FD002 JUL-SEP 18
ทัวร์มาเก๊า จูไห่ ฮ่องกง
GTM-05 มาเก๊า จูไห่ ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินแอร์เอเซีย (FD) GO1MFM-FD002 JUL-SEP 18
GTM-05 มาเก๊า จูไห่ ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินแอร์เอเซีย (FD) GO1MFM-FD002 JUL-SEP 18
เดินทาง กรกฎาคม - กันยายน 2561
ราคาเริ่มต้น 11,900.-
โดยสายการบิน AirAsia
ราคาเริ่มต้น 11,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
กรกฎาคม 20 - 22 ก.ค. 61, 21 - 23 ก.ค. 61, 26 - 28 ก.ค. 61, 27 - 29 ก.ค. 61, 28 - 30 ก.ค. 61,
สิงหาคม 03 - 05 ส.ค. 61, 04 - 06 ส.ค. 61, 10 - 12 ส.ค. 61, 11 - 13 ส.ค. 61, 17 - 19 ส.ค. 61, 18 - 20 ส.ค. 61, 24 - 26 ส.ค. 61, 25 - 27 ส.ค. 61, 31 ส.ค. - 02 ก.ย. 61,
กันยายน 01 - 03 ก.ย. 61, 07 - 09 ก.ย. 61, 08 - 10 ก.ย. 61, 14 - 16 ก.ย. 61, 15 - 17 ก.ย. 61, 21 - 23 ก.ย. 61, 22 - 24 ก.ย. 61, 28 - 30 ก.ย. 61, 29 ก.ย. - 01 ต.ค. 61,
GTM-01 HKG02 มาเก๊า ฮ่องกง นองปิง 3วัน2คืน SEP-NOV18 BY FD
ทัวร์มาเก๊า ฮ่องกง
GTM-01 HKG02 มาเก๊า ฮ่องกง นองปิง 3วัน2คืน SEP-NOV18 BY FD
ทัวร์มาเก๊า HKG02 มาเก๊า ฮ่องกง นองปิง 3วัน2คืน 
เดินทาง กันยายน-พฤศจิกายน 2561
โดยสายการบิน Air Asia (FD)
ราคาเพียง 13,999 บาท     
ราคาเริ่มต้น 13,999
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
กันยายน 07 - 09 ก.ย. 61, 14 - 16 ก.ย. 61, 21 - 23 ก.ย. 61,
ตุลาคม 12 - 14 ต.ค. 61, 19 - 21 ต.ค. 61, 26 - 28 ต.ค. 61, 27 - 29 ต.ค. 61,
พฤศจิกายน 02 - 04 พ.ย. 61, 03 - 05 พ.ย. 61, 09 - 11 พ.ย. 61, 10 - 12 พ.ย. 61, 16 - 18 พ.ย. 61, 17 - 19 พ.ย. 61,
GTM-05 GO1MFM-FD003 มาเก๊า เวเนเชี่ยน จูไห่ 3วัน2คืน JUN-OCT18  BY FD
ทัวร์มาเก๊า จูไห่
GTM-05 GO1MFM-FD003 มาเก๊า เวเนเชี่ยน จูไห่ 3วัน2คืน JUN-OCT18 BY FD
ทัวร์ GTM-05 มาเก๊า เวเนเชี่ยน จูไห่ 3วัน2คืน (FD)
เดินทาง มิถุนายน - ตุลาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 7,900.-
โดยสายการบิน (FD) Thai AirAsia
ราคาเริ่มต้น 7,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
มิถุนายน 30 มิ.ย. - 02 ก.ค. 61,
กรกฎาคม 06 - 08 ก.ค. 61, 07 - 09 ก.ค. 61, 13 - 15 ก.ค. 61, 14 - 16 ก.ค. 61, 20 - 22 ก.ค. 61, 21 - 23 ก.ค. 61, 27 - 29 ก.ค. 61, 28 - 30 ก.ค. 61,
สิงหาคม 03 - 05 ส.ค. 61, 04 - 06 ส.ค. 61, 10 - 12 ส.ค. 61, 11 - 13 ส.ค. 61, 17 - 19 ส.ค. 61, 18 - 20 ส.ค. 61, 24 - 26 ส.ค. 61, 25 - 27 ส.ค. 61, 31 ส.ค. - 02 ก.ย. 61,
กันยายน 01 - 03 ก.ย. 61, 07 - 09 ก.ย. 61, 08 - 10 ก.ย. 61,
GTM-05 GO1MFM-NX002 Hilight..!! มาเก๊า จูไห่ 3วัน2คืน JUN-JUL18 BY NX
ทัวร์มาเก๊า จูไห่
GTM-05 GO1MFM-NX002 Hilight..!! มาเก๊า จูไห่ 3วัน2คืน JUN-JUL18 BY NX
ทัวร์มาเก๊า Hilight..!! มาเก๊า จูไห่ 3วัน2คืน 
เดินทาง มิ.ย. - ก.ค. 2561
ราคาเริ่มต้น 5,900.-
โดยสายการบิน Air Macau (NX)
ราคาเริ่มต้น 5,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
มิถุนายน 08 มิ.ย. - 10 ก.ค. 61, 22 - 24 มิ.ย. 61, 23 - 25 มิ.ย. 61, 24 - 26 มิ.ย. 61,
กรกฎาคม 01 - 03 ก.ค. 61, 02 - 04 ก.ค. 61, 06 - 08 ก.ค. 61, 08 - 10 ก.ค. 61, 09 - 11 ก.ค. 61, 10 - 12 ก.ค. 61, 13 - 15 ก.ค. 61, 14 - 16 ก.ค. 61, 15 - 17 ก.ค. 61, 17 - 19 ก.ค. 61, 21 - 23 ก.ค. 61, 22 - 24 ก.ค. 61, 24 - 26 ก.ค. 61, 28 - 30 ก.ค. 61, 29 - 31 ก.ค. 61, 31 ก.ค. - 02 ส.ค. 61,
GTM-05 GO1MFM-FD004  Macau Zhuhai Shenzhen Hongkong 4D3N JUL-OCT 18 By FD
ทัวร์มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น ฮ่องกง
GTM-05 GO1MFM-FD004 Macau Zhuhai Shenzhen Hongkong 4D3N JUL-OCT 18 By FD
ทัวร์มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น ฮ่องกง พระราชวังหยวนหมิงหยวน วัดแชกงหมิว ช้อปปิ้งตลาดกงเป่ย
เดินทาง ก.ค.- ต.ค. 61
ราคาเริ่มต้น 12,900.- 
โดยสายการบิน Air Asia 
ราคาเริ่มต้น 12,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
กรกฎาคม 05 - 08 ก.ค. 61, 12 - 15 ก.ค. 61, 19 - 22 ก.ค. 61, 26 - 29 ก.ค. 61,
สิงหาคม 02 - 05 ส.ค. 61, 09 - 12 ส.ค. 61, 16 - 19 ส.ค. 61, 23 - 26 ส.ค. 61, 30 ส.ค. - 02 ก.ย. 61,
กันยายน 06 - 09 ก.ย. 61, 13 - 16 ก.ย. 61, 20 - 23 ก.ย. 61, 27 - 30 ก.ย. 61,
ตุลาคม 04 - 07 ต.ค. 61, 11 - 14 ต.ค. 61, 20 - 23 ต.ค. 61, 25 - 28 ต.ค. 61,
GTM-05 GO1MFM-FD002 มาเก๊า จูไห่ ฮ่องกง 3D2N JUL-OCT 18 BY FD
ทัวร์มาเก๊า จูไห่ ฮ่องกง
GTM-05 GO1MFM-FD002 มาเก๊า จูไห่ ฮ่องกง 3D2N JUL-OCT 18 BY FD
GTM-05 GO1MFM-FD002 มาเก๊า จูไห่ ฮ่องกง 3D2N JUL-OCT 18 BY FD
เดินทาง ก.ค. - ต.ค. 61
ราคาเริ่มต้น 10,900.-บาท
โดยสายการบิน Air Asia
ราคาเริ่มต้น 10,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
กรกฎาคม 06 - 08 ก.ค. 61, 07 - 09 ก.ค. 61, 13 - 15 ก.ค. 61, 14 - 16 ก.ค. 61, 20 - 22 ก.ค. 61, 21 - 23 ก.ค. 61, 26 - 28 ก.ค. 61, 27 - 30 ก.ค. 61, 28 - 30 ก.ค. 61,
สิงหาคม 03 - 05 ส.ค. 61, 04 - 06 ส.ค. 61, 10 - 12 ส.ค. 61, 11 - 13 ส.ค. 61, 17 - 19 ส.ค. 61, 18 - 20 ส.ค. 61, 24 - 26 ส.ค. 61, 25 - 27 ส.ค. 61, 31 ส.ค. - 02 ก.ย. 61,
กันยายน 01 - 03 ก.ย. 61, 07 - 09 ก.ย. 61, 08 - 10 ก.ย. 61, 14 - 16 ก.ย. 61, 15 - 17 ก.ย. 61, 21 - 23 ก.ย. 61, 22 - 24 ก.ย. 61, 28 - 30 ก.ย. 61, 29 ก.ย. - 01 ต.ค. 61,
GTM-26 GT-MFM FD03 มาเก๊า จูไห่ ฮ่องกง 3วัน2คืน JUN-JUL18 BY FD
ทัวร์มาเก๊า จูไห่ ฮ่องกง
GTM-26 GT-MFM FD03 มาเก๊า จูไห่ ฮ่องกง 3วัน2คืน JUN-JUL18 BY FD
ทัวร์มาเก๊า  จูไห่ ฮ่องกง 3วัน2คืน JUN-JUL18 BY FD
เดินทาง ก.ค.-ก.ย. 61
ราคาเริ่มต้น 10,991.-
โดยสายการบิน  air asia (FD)
ราคาเริ่มต้น 10,991
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
กรกฎาคม 06 - 08 ก.ค. 61, 07 - 09 ก.ค. 61, 13 - 15 ก.ค. 61, 14 - 16 ก.ค. 61, 20 - 22 ก.ค. 61, 21 - 23 ก.ค. 61, 26 - 28 ก.ค. 61, 27 - 29 ก.ค. 61, 28 - 30 ก.ค. 61,
สิงหาคม 03 - 05 ส.ค. 61, 04 - 06 ส.ค. 61, 10 - 12 ส.ค. 61, 11 - 13 ส.ค. 61, 17 - 19 ส.ค. 61, 18 - 20 ส.ค. 61, 24 - 26 ส.ค. 61, 25 - 27 ส.ค. 61, 31 ส.ค. - 02 ก.ย. 61,
กันยายน 01 - 03 ก.ย. 61, 07 - 09 ก.ย. 61, 08 - 10 ก.ย. 61, 14 - 16 ก.ย. 61, 15 - 17 ก.ย. 61, 21 - 23 ก.ย. 61, 22 - 24 ก.ย. 61, 28 - 30 ก.ย. 61, 29 ก.ย. - 01 ต.ค. 61,
GTM-09 ทัวร์มาเก๊า เวเนเชี่ยน จูไห่ Chimelong 3วัน2คิน
ทัวร์มาเก๊า จูไห่
GTM-09 ทัวร์มาเก๊า เวเนเชี่ยน จูไห่ Chimelong 3วัน2คิน
ทัวร์ฮ่องกง GTM-09 ทัวร์มาเก๊า เวเนเชี่ยน จูไห่ Chimelong 3วัน2คิน
เดินทาง มิถุนายน - กันยายน 2561
ราคาเริ่มต้น 11,999.-
โดยสายการบิน (NX) Air Macau
ราคาเริ่มต้น 11,999
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
มิถุนายน 09 - 11 มิ.ย. 61, 14 - 16 มิ.ย. 61, 23 - 25 มิ.ย. 61, 28 - 30 มิ.ย. 61,
กรกฎาคม 05 - 07 ก.ค. 61,
สิงหาคม 04 - 06 ส.ค. 61,
กันยายน 02 - 04 ก.ย. 61, 13 - 15 ก.ย. 61, 16 - 18 ก.ย. 61,
GTM-02 EASY POPULAR IN MACAU 3D2N (FD) JUL-DEC 18
ทัวร์มาเก๊า จูไห่
GTM-02 EASY POPULAR IN MACAU 3D2N (FD) JUL-DEC 18
ทัวร์มาเก๊า จูไห่ โบสถ์ St.paul  ถนนคู่รัก เจ้าแม่กวนอิม พระราชวังหยวนหมิง 
เดินทาง ก.ค.-ธ.ค. 2561
ราคาเริ่มต้น 6,900.-
โดยสายการบิน Air Asia
ราคาเริ่มต้น 6,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
กรกฎาคม 06 - 08 ก.ค. 61, 07 - 09 ก.ค. 61, 15 - 17 ก.ค. 61, 22 - 24 ก.ค. 61, 27 - 29 ก.ค. 61, 28 - 30 ก.ค. 61, 29 - 31 ก.ค. 61,
สิงหาคม 03 - 05 ส.ค. 61, 12 - 14 ส.ค. 61, 17 - 19 ส.ค. 61, 19 - 21 ส.ค. 61, 26 - 28 ส.ค. 61,
กันยายน 01 - 03 ก.ย. 61, 07 - 09 ก.ย. 61, 08 - 10 ก.ย. 61, 14 - 16 ก.ย. 61, 21 - 23 ก.ย. 61, 22 - 24 ก.ย. 61,
ตุลาคม 05 - 07 ต.ค. 61, 06 - 08 ต.ค. 61, 12 - 14 ต.ค. 61, 14 - 16 ต.ค. 61, 20 - 22 ต.ค. 61, 21 - 23 ต.ค. 61, 26 - 28 ต.ค. 61, 27 - 29 ต.ค. 61,
พฤศจิกายน 02 - 04 พ.ย. 61, 03 - 05 พ.ย. 61, 09 - 11 พ.ย. 61, 10 - 12 พ.ย. 61, 16 - 18 พ.ย. 61, 17 - 19 พ.ย. 61, 23 - 25 พ.ย. 61, 24 - 26 พ.ย. 61, 30 พ.ย. - 02 ธ.ค. 61,
ธันวาคม 01 - 03 ธ.ค. 61, 07 - 09 ธ.ค. 61, 09 - 11 ธ.ค. 61, 14 - 16 ธ.ค. 61, 15 - 17 ธ.ค. 61, 21 - 23 ธ.ค. 61, 22 - 24 ธ.ค. 61, 28 - 30 ธ.ค. 61, 29 - 31 ธ.ค. 61, 30 ธ.ค. - 01 ม.ค. 62,
1. ทารก INFANT (อายุต่ำกว่า 2 ปี) ราคา 3,500 บาท
GTM-32 MFM03 มาเก๊า จูไห่ ฮ่องกง 3 แผ่นดิน ไหว้พระ 7 วัด เเก้ชง เปิดดวงเศรษฐี 4D3N MAY-JUN18 BY FD
ทัวร์มาเก๊า จูไห่ ฮ่องกง
GTM-32 MFM03 มาเก๊า จูไห่ ฮ่องกง 3 แผ่นดิน ไหว้พระ 7 วัด เเก้ชง เปิดดวงเศรษฐี 4D3N MAY-JUN18 BY FD
ทัวร์มาเก๊า จูไห่ ฮ่องกง 3 แผ่นดิน ไหว้พระ 7 วัด เเก้ชง เปิดดวงเศรษฐี 4D3N 
เดินทาง  พฤษภาคม-มิถุนายน 2561
ราคาเริ่มต้น 10,998.-
โดยสายการบิน Air Asia (FD)
ราคาเริ่มต้น 10,988
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
พฤษภาคม 03 - 06 พ.ค. 61, 17 - 20 พ.ค. 61,
มิถุนายน 02 - 05 มิ.ย. 61, 09 - 12 มิ.ย. 61, 23 - 26 มิ.ย. 61,
GTM-09C CSMFMNX06 ทัวร์มาเก๊า จูไห่ หมูแผ่น The Parisian ชมวิวหอไอเฟล ชั้น 7 (ฟรี) 3D2N APR-JUN 18 N
ทัวร์มาเก๊า จูไห่
GTM-09C CSMFMNX06 ทัวร์มาเก๊า จูไห่ หมูแผ่น The Parisian ชมวิวหอไอเฟล ชั้น 7 (ฟรี) 3D2N APR-JUN 18 N
GTM-09C CSMFMNX06 ทัวร์มาเก๊า จูไห่ หมูแผ่น The Parisian ชมวิวหอไอเฟล ชั้น 7 (ฟรี) 3D2N APR-JUN 18 NX
เดินทาง เม.ย-มิ.ย. 61
ราคาเริ่นต้น 8,899.-บาท
โดยสายการบิน  Air Macau
ราคาเริ่มต้น 8,899
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
เมษายน 28 - 30 เม.ย. 61,
พฤษภาคม 05 - 07 พ.ค. 61, 10 - 12 พ.ค. 61, 12 - 14 พ.ค. 61, 17 - 19 พ.ค. 61, 19 - 21 พ.ค. 61, 24 - 26 พ.ค. 61, 26 - 28 พ.ค. 61, 31 พ.ค. - 02 มิ.ย. 61,
มิถุนายน 07 - 09 มิ.ย. 61, 09 - 11 มิ.ย. 61, 14 - 16 มิ.ย. 61, 16 - 18 มิ.ย. 61, 21 - 23 มิ.ย. 61, 23 - 25 มิ.ย. 61, 28 - 30 มิ.ย. 61,
GTM-09C CSMFMNX04 ทัวร์มาเก๊า ทาร์ตไข่ นอนฮ่องกง 3D2N APR-JUL 18 NX
ทัวร์มาเก๊า ฮ่องกง
GTM-09C CSMFMNX04 ทัวร์มาเก๊า ทาร์ตไข่ นอนฮ่องกง 3D2N APR-JUL 18 NX
GTM-09C CSMFMNX04 ทัวร์มาเก๊า ทาร์ตไข่ นอนฮ่องกง 3D2N APR-JUL 18 NX
เดินทาง เม.ย-ก.ค. 61
ราคาเริ่นต้น 18,899.-บาท
โดยสายการบิน  Air Macau
ราคาเริ่มต้น 12,899
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
เมษายน 07 - 09 เม.ย. 61, 19 - 21 เม.ย. 61, 21 - 23 เม.ย. 61, 28 - 30 เม.ย. 61,
พฤษภาคม 05 - 07 พ.ค. 61, 10 - 12 พ.ค. 61, 12 - 14 พ.ค. 61, 17 - 19 พ.ค. 61, 19 - 21 พ.ค. 61, 24 - 26 พ.ค. 61, 26 - 28 พ.ค. 61, 31 พ.ค. - 02 มิ.ย. 61,
มิถุนายน 02 - 04 มิ.ย. 61, 07 - 09 มิ.ย. 61, 09 - 11 มิ.ย. 61, 14 - 16 มิ.ย. 61, 16 - 18 มิ.ย. 61, 21 - 23 มิ.ย. 61, 23 - 25 มิ.ย. 61, 28 - 30 มิ.ย. 61, 30 มิ.ย. - 02 ก.ค. 61,
GTM-09 มาเก๊า ฮ่องกง ชี้ลายแทง ขอพรตรงจุด ได้ผลตรงใจ 3D2N APR-JUN 18 NX
ทัวร์มาเก๊า ฮ่องกง
GTM-09 มาเก๊า ฮ่องกง ชี้ลายแทง ขอพรตรงจุด ได้ผลตรงใจ 3D2N APR-JUN 18 NX
ทัวร์เอเชีย GTM-09 มาเก๊า ฮ่องกง ชี้ลายแทง ขอพรตรงจุด ได้ผลตรงใจ 3D2N APR-JUN 18 NX
เดินทาง เม.ย. - มิ.ย.  61
ราคา 12,899.-บาท
โดยสายการบิน  Air Macau
ราคาเริ่มต้น 13,899
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
เมษายน 05 - 07 เม.ย. 61, 07 - 09 เม.ย. 61, 19 - 21 เม.ย. 61, 21 - 23 เม.ย. 61, 28 - 30 เม.ย. 61,
พฤษภาคม 05 - 07 พ.ค. 61, 10 - 12 พ.ค. 61, 12 - 14 พ.ค. 61, 17 - 19 พ.ค. 61, 19 - 21 พ.ค. 61, 24 - 26 พ.ค. 61, 26 - 28 พ.ค. 61, 31 พ.ค. - 02 มิ.ย. 61,
มิถุนายน 02 - 04 มิ.ย. 61, 07 - 09 มิ.ย. 61, 09 - 11 มิ.ย. 61, 14 - 16 มิ.ย. 61, 16 - 18 มิ.ย. 61, 21 - 23 มิ.ย. 61, 23 - 25 มิ.ย. 61, 28 - 30 มิ.ย. 61, 30 มิ.ย. - 02 ก.ค. 61,
GTM-09 CSMFMNX03 มาเก๊า จูไห่ 3D2N APR-JUN 61 BY NX
ทัวร์มาเก๊า จูไห่
GTM-09 CSMFMNX03 มาเก๊า จูไห่ 3D2N APR-JUN 61 BY NX
ทัวร์ มาเก๊า จูไห่ 3D2N APR-JUN 61 BY NX
เดินทาง เม.ย - ก.ค 2561
เริ่มต้น 8,899.- บาท
เดินทางโดยสายการบิน AIR MACAU
ราคาเริ่มต้น 8,899
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
เมษายน 05 - 07 เม.ย. 61, 07 - 09 เม.ย. 61, 19 - 21 เม.ย. 61, 28 - 30 เม.ย. 61,
พฤษภาคม 05 - 07 พ.ค. 61, 10 - 12 พ.ค. 61, 12 - 14 พ.ค. 61, 17 - 19 พ.ค. 61, 19 - 21 พ.ค. 61, 24 - 26 พ.ค. 61, 26 - 28 พ.ค. 61, 31 พ.ค. - 02 มิ.ย. 61,
มิถุนายน 02 - 04 มิ.ย. 61, 07 - 09 มิ.ย. 61, 09 - 11 มิ.ย. 61, 14 - 16 มิ.ย. 61, 16 - 18 มิ.ย. 61, 21 - 23 มิ.ย. 61, 23 - 25 มิ.ย. 61, 28 - 30 มิ.ย. 61, 30 มิ.ย. - 02 ก.ค. 61,
GTM-26 MFM NX02 มาเก๊า จูไห่ เที่ยวเมืองมรดกโลก 3D2N APR-JUN 18 BY NX
ทัวร์มาเก๊า จูไห่
GTM-26 MFM NX02 มาเก๊า จูไห่ เที่ยวเมืองมรดกโลก 3D2N APR-JUN 18 BY NX
ทัวร์ มาเก๊า จูไห่ เที่ยวเมืองมรดกโลก 3D2N 
เดินทาง เมษายน-มิถุนายน 61
เริ่มต้น 7,999.-
บินด้วยสายการบิน แอร์มาเก๊า
ราคาเริ่มต้น 7,999
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
มีนาคม 03 - 05 มี.ค. 61, 05 - 07 มี.ค. 61, 06 - 08 มี.ค. 61, 08 - 10 มี.ค. 61, 10 - 12 มี.ค. 61, 11 - 13 มี.ค. 61, 13 - 15 มี.ค. 61, 20 - 22 มี.ค. 61, 21 - 23 มี.ค. 61, 24 - 26 มี.ค. 61, 26 - 28 มี.ค. 61, 27 - 29 มี.ค. 61, 28 - 30 มี.ค. 61, 29 - 31 มี.ค. 61,
เมษายน 05 - 07 เม.ย. 61, 07 - 09 เม.ย. 61, 11 - 13 เม.ย. 61, 14 - 16 เม.ย. 61, 16 - 18 เม.ย. 61, 18 - 20 เม.ย. 61, 19 - 21 เม.ย. 61, 20 - 22 เม.ย. 61, 21 - 23 เม.ย. 61, 22 - 24 เม.ย. 61, 23 - 25 เม.ย. 61, 24 - 26 เม.ย. 61, 25 - 27 เม.ย. 61, 26 - 28 เม.ย. 61, 27 - 29 เม.ย. 61, 28 - 30 เม.ย. 61, 29 เม.ย. - 01 พ.ค. 61, 30 เม.ย. - 02 พ.ค. 61,
พฤษภาคม 01 - 03 พ.ค. 61, 02 - 04 พ.ค. 61, 03 - 05 พ.ค. 61, 04 - 06 พ.ค. 61, 05 - 07 พ.ค. 61, 06 - 08 พ.ค. 61, 07 - 09 พ.ค. 61, 08 - 10 พ.ค. 61, 09 - 11 พ.ค. 61, 10 - 12 พ.ค. 61, 11 - 13 พ.ค. 61, 12 - 14 พ.ค. 61, 13 - 15 พ.ค. 61, 14 - 16 พ.ค. 61, 15 - 17 พ.ค. 61, 16 - 18 พ.ค. 61, 18 - 20 พ.ค. 61, 19 - 21 พ.ค. 61, 20 - 22 พ.ค. 61, 21 - 23 พ.ค. 61, 22 - 24 พ.ค. 61, 23 - 25 พ.ค. 61, 24 - 26 พ.ค. 61, 26 - 28 พ.ค. 61, 27 - 29 พ.ค. 61, 28 - 30 พ.ค. 61, 29 - 31 พ.ค. 61, 30 พ.ค. - 01 มิ.ย. 61,
มิถุนายน 01 - 03 มิ.ย. 61, 02 - 04 มิ.ย. 61, 03 - 05 มิ.ย. 61, 04 - 06 มิ.ย. 61, 05 - 07 มิ.ย. 61, 06 - 08 มิ.ย. 61, 07 - 09 มิ.ย. 61, 08 - 10 มิ.ย. 61, 09 - 11 มิ.ย. 61, 10 - 12 มิ.ย. 61, 11 - 13 มิ.ย. 61, 12 - 14 มิ.ย. 61, 13 - 15 มิ.ย. 61, 15 - 17 มิ.ย. 61, 16 - 18 มิ.ย. 61, 17 - 19 มิ.ย. 61, 18 - 20 มิ.ย. 61, 19 - 21 มิ.ย. 61, 20 - 22 มิ.ย. 61, 22 - 24 มิ.ย. 61, 23 - 25 มิ.ย. 61, 24 - 26 มิ.ย. 61, 25 - 27 มิ.ย. 61, 26 - 28 มิ.ย. 61, 27 - 29 มิ.ย. 61, 29 มิ.ย. - 01 ก.ค. 61, 30 มิ.ย. - 02 ก.ค. 61,
GTM-26 GT-MFM FD09 มาเก๊า เวเนเชี่ยน จูไห่ 3D2N JAN-MAR 18 BY FD
ทัวร์มาเก๊า จูไห่
GTM-26 GT-MFM FD09 มาเก๊า เวเนเชี่ยน จูไห่ 3D2N JAN-MAR 18 BY FD
ทัวร์ มาเก๊า เวเนเชี่ยน จูไห่ 3D2N 
เดินทาง มกราคม-มีนาคม 61
โดยสายการบิน Air Asia
เริ่มต้น 5,991.-
ราคาเริ่มต้น 5,991
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
มกราคม 05 - 07 ม.ค. 61, 12 - 14 ม.ค. 61, 13 - 15 ม.ค. 61, 19 - 21 ม.ค. 61, 20 - 22 ม.ค. 61, 26 - 28 ม.ค. 61, 27 - 29 ม.ค. 61,
กุมภาพันธ์ 02 - 04 ก.พ. 61, 03 - 05 ก.พ. 61, 09 - 11 ก.พ. 61, 10 - 12 ก.พ. 61,
มีนาคม 02 - 04 มี.ค. 61, 03 - 05 มี.ค. 61, 09 - 11 มี.ค. 61, 10 - 12 มี.ค. 61, 16 - 18 มี.ค. 61, 17 - 19 มี.ค. 61, 23 - 25 มี.ค. 61, 24 - 26 มี.ค. 61, 30 มี.ค. - 01 เม.ย. 61,
GTM-02 EASY LOVELY FLY TO MACAU 3D2N  JAN-JUN18 By FD
ทัวร์มาเก๊า จูไห่
GTM-02 EASY LOVELY FLY TO MACAU 3D2N JAN-JUN18 By FD
EASY LOVELY FLY TO MACAU 3D2N  JAN-JUN18 
เดินทาง มกราคม-มิถุนายน2561
ราคาเริ่มต้น 6,900.-
โดยสายการบิน Air Asia (FD)
ราคาเริ่มต้น 6,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
00 - 19 มี.ค. 61,
มกราคม 05 - 07 ม.ค. 61, 12 - 14 ม.ค. 61, 19 - 21 ม.ค. 61, 20 - 22 ม.ค. 61, 26 - 28 ม.ค. 61, 27 - 29 ม.ค. 61,
กุมภาพันธ์ 02 - 04 ก.พ. 61, 03 - 05 ก.พ. 61, 09 - 11 ก.พ. 61, 10 - 12 ก.พ. 61,
มีนาคม 01 - 03 มี.ค. 61, 09 - 11 มี.ค. 61, 10 - 12 มี.ค. 61, 16 - 18 มี.ค. 61, 17 - 19 มี.ค. 61, 24 - 26 มี.ค. 61,
เมษายน 06 - 08 เม.ย. 61, 07 - 09 เม.ย. 61, 13 - 15 เม.ย. 61, 14 - 16 เม.ย. 61, 20 - 22 เม.ย. 61, 21 - 23 เม.ย. 61, 27 - 29 เม.ย. 61, 28 - 30 เม.ย. 61,
พฤษภาคม 04 - 06 พ.ค. 61, 18 - 20 พ.ค. 61, 25 - 27 พ.ค. 61,
มิถุนายน 08 - 10 มิ.ย. 61, 15 - 17 มิ.ย. 61, 22 - 24 มิ.ย. 61, 29 มิ.ย. - 01 ก.ค. 61,
GTM-09(CSMFMNX01)Macau Hongkong ฉ่ำ สมิ หลา 3D2N BY NX
ทัวร์มาเก๊า ฮ่องกง
GTM-09(CSMFMNX01)Macau Hongkong ฉ่ำ สมิ หลา 3D2N BY NX
Macau Hongkong ฉ่ำ สมิ หลา 3D2N 
เดินทาง มกราคม-มีนาคม2561
ราคาเพียง 12,899.-
โดยสายการบิน Air Macau(NX)
ราคาเริ่มต้น 12,899
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
มกราคม 14 - 16 ม.ค. 61,
มีนาคม 01 - 03 มี.ค. 61, 08 - 10 มี.ค. 61, 31 มี.ค. - 02 เม.ย. 61,
GTM-01 (HKG02) มาเก๊า ฮ่องกง นองปิง 3D2N OCT17-MAY18 BY FD
ทัวร์มาเก๊า ฮ่องกง
GTM-01 (HKG02) มาเก๊า ฮ่องกง นองปิง 3D2N OCT17-MAY18 BY FD
เที่ยวมาเก๊า ฮ่องกง ลันเตา 3 วัน 2 คืน
เดินทาง  ตุลาคม 60 - พฤษภาคม 61
เริ่มต้นเพียง 15,999 บาท
โดยสายการบิน AirAsia
ราคาเริ่มต้น 15,999
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
ตุลาคม 14 - 16 ต.ค. 60, 28 - 30 ต.ค. 60,
พฤศจิกายน 03 - 05 พ.ย. 60, 11 - 13 พ.ย. 60, 30 พ.ย. - 02 ธ.ค. 60,
มีนาคม 03 - 05 มี.ค. 61, 10 - 12 มี.ค. 61, 16 - 18 มี.ค. 61, 17 - 19 มี.ค. 61, 23 - 25 มี.ค. 61, 24 - 26 มี.ค. 61,
เมษายน 20 - 22 เม.ย. 61, 21 - 23 เม.ย. 61,
พฤษภาคม 04 - 06 พ.ค. 61, 11 - 13 พ.ค. 61, 12 - 14 พ.ค. 61, 18 - 20 พ.ค. 61, 19 - 21 พ.ค. 61, 25 - 27 พ.ค. 61, 26 - 28 พ.ค. 61,
GTM-01 (HKG01) มาเก๊า จูไห่ เซิ่นเจิ้น ฮ่องกง 4D3N NOV-MAY BY FD
ทัวร์มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น ฮ่องกง
GTM-01 (HKG01) มาเก๊า จูไห่ เซิ่นเจิ้น ฮ่องกง 4D3N NOV-MAY BY FD
เที่ยวมาเก๊า จูไห่ เซิ่นเจิ้น ฮ่องกง 4 วัน 3 คืน
เดินทาง  พฤศจิกายน 60 - พฤษภาคม 61
เริ่มต้นเพียง 9,999 บาท
โดยสายการบิน AirAsia
ราคาเริ่มต้น 9,999
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
พฤศจิกายน 02 - 05 พ.ย. 60, 04 - 07 พ.ย. 60, 09 - 12 พ.ย. 60, 11 - 14 พ.ย. 60, 16 - 19 พ.ย. 60, 18 - 21 พ.ย. 60, 23 - 26 พ.ย. 60, 25 - 28 พ.ย. 60, 30 พ.ย. - 03 ธ.ค. 60,
ธันวาคม 31 ธ.ค. - 03 ม.ค. 61,
มกราคม 11 - 14 ม.ค. 61, 25 - 28 ม.ค. 61,
กุมภาพันธ์ 01 - 04 ก.พ. 61,
มีนาคม 03 - 06 มี.ค. 61, 08 - 11 มี.ค. 61, 10 - 13 มี.ค. 61, 15 - 18 มี.ค. 61, 16 - 19 มี.ค. 61, 17 - 20 มี.ค. 61, 22 - 25 มี.ค. 61, 23 - 26 มี.ค. 61, 24 - 27 มี.ค. 61, 31 มี.ค. - 03 เม.ย. 61,
เมษายน 19 - 22 เม.ย. 61, 20 - 23 เม.ย. 61, 21 - 24 เม.ย. 61, 28 เม.ย. - 01 พ.ค. 61,
พฤษภาคม 03 - 06 พ.ค. 61, 10 - 13 พ.ค. 61, 11 - 14 พ.ค. 61, 12 - 15 พ.ค. 61, 17 - 20 พ.ค. 61, 18 - 21 พ.ค. 61, 19 - 22 พ.ค. 61,