GTM-16 BT-HKG09 ฮ่องกง SHOPPING นองปิง 3วัน2คืน AUG-SEP18 BY EK
ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง
GTM-16 BT-HKG09 ฮ่องกง SHOPPING นองปิง 3วัน2คืน AUG-SEP18 BY EK
GTM-16 BT-HKG09 ฮ่องกง SHOPPING นองปิง 3วัน2คืน AUG-SEP18 BY EK
เดินทาง ส.ค.-ก.ย.2561
ราคาเริ่มต้น 12,900.-
โดยสายการบิน Emirates

ราคาเริ่มต้น 12,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
กรกฎาคม 05 - 07 ก.ค. 61, 12 - 14 ก.ค. 61, 19 - 21 ก.ค. 61, 29 - 31 ก.ค. 61,
สิงหาคม 02 - 04 ส.ค. 61, 09 - 11 ส.ค. 61, 16 - 18 ส.ค. 61, 23 - 25 ส.ค. 61, 30 ส.ค. - 01 ก.ย. 61,
กันยายน 09 - 11 ก.ย. 61, 15 - 17 ก.ย. 61, 16 - 18 ก.ย. 61,
GTM-01 HKG08 ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ 3วัน2คืน AUG-DEC18 BY CX
ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์
GTM-01 HKG08 ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ 3วัน2คืน AUG-DEC18 BY CX
ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์ พีคแทรม 3วัน2คืน 
เดินทาง  พฤษภาคม-ธันวามคม 2561
ราคาเริ่มต้น 17,900.-
โดยสายการบิน CATHAY PACIFIC (CX)
ราคาเริ่มต้น 17,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
สิงหาคม 03 - 05 ส.ค. 61, 04 - 06 ส.ค. 61, 10 - 12 ส.ค. 61, 11 - 13 ส.ค. 61, 17 - 19 ส.ค. 61, 18 - 20 ส.ค. 61, 24 - 26 ส.ค. 61, 31 ส.ค. - 02 ก.ย. 61,
กันยายน 01 - 03 ก.ย. 61, 07 - 09 ก.ย. 61, 14 - 16 ก.ย. 61, 15 - 17 ก.ย. 61, 21 - 23 ก.ย. 61, 22 - 24 ก.ย. 61,
ตุลาคม 06 - 08 ต.ค. 61, 12 - 14 ต.ค. 61, 13 - 15 ต.ค. 61, 26 - 28 ต.ค. 61, 27 - 29 ต.ค. 61,
ธันวาคม 08 - 10 ธ.ค. 61, 30 ธ.ค. - 01 ม.ค. 62,
GTM-05 GO1HKG-TG002 ฮัลโหลวันหยุด-ฮ่องกง-มาเก๊า-ไหว้พระ-ช้อปปิ้ง 4วัน3คืน OCT-DEC18 BY TG
ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า
GTM-05 GO1HKG-TG002 ฮัลโหลวันหยุด-ฮ่องกง-มาเก๊า-ไหว้พระ-ช้อปปิ้ง 4วัน3คืน OCT-DEC18 BY TG
ทัวร์ฮ่องกง GO1HKG-TG002 ฮัลโหลวันหยุด-ฮ่องกง-มาเก๊า-ไหว้พระ-ช้อปปิ้ง 4วัน3คืน 
เดินทาง เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2561
เพียง 26,900.-บาท
โดยสายการบิน การบินไทย (TG)
ราคาเริ่มต้น 26,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
ตุลาคม 21 - 24 ต.ค. 61,
ธันวาคม 05 - 08 ธ.ค. 61, 29 ธ.ค. - 01 ม.ค. 62, 30 ธ.ค. - 02 ม.ค. 62,
GTM-32 HKG10 ฮ่องกง นองปิง เซินเจิ้น 3วัน2คืน SEP18 BY CX
ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง
GTM-32 HKG10 ฮ่องกง นองปิง เซินเจิ้น 3วัน2คืน SEP18 BY CX
ทัวร์ฮ่องกง HKG10 ฮ่องกง นองปิง เซินเจิ้น 3วัน2คืน 
เดินทาง กันยายน 2561
ราคาเริ่มต้น 10,900.-
โดยสายการบิน Cathey Pacific (CX)
ราคาเริ่มต้น 10,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
กันยายน 07 - 09 ก.ย. 61, 14 - 16 ก.ย. 61, 28 - 30 ก.ย. 61,
GTM-32 HKG01 ฮ่องกง เซินเจิ้น ดิสนีย์แลนด์ 3วัน2คืน AUG-SEP18 BY HX
ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์
GTM-32 HKG01 ฮ่องกง เซินเจิ้น ดิสนีย์แลนด์ 3วัน2คืน AUG-SEP18 BY HX
ทัวร์ฮ่องกง HKG01 ฮ่องกง เซินเจิ้น ดิสนีย์แลนด์ 3วัน2คืน
เดินทาง สิงหาคม - กันยายน 2561
ราคาเริ่มต้น 9,999.-
โดยสายการบิน HONG KONG AIRLINES (HX)
ราคาเริ่มต้น 9,999
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
สิงหาคม 24 - 26 ส.ค. 61, 30 ส.ค. - 01 ก.ย. 61, 31 ส.ค. - 02 ก.ย. 61,
กันยายน 08 - 10 ก.ย. 61, 14 - 16 ก.ย. 61, 15 - 17 ก.ย. 61, 21 - 23 ก.ย. 61,
GTM-01 HKG28 ฮ่องกง นองปิง หลี่หยุ่นมุ่น 3 วัน2คืน SEP18 BY CX
ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง
GTM-01 HKG28 ฮ่องกง นองปิง หลี่หยุ่นมุ่น 3 วัน2คืน SEP18 BY CX
ทัวร์ฮ่องกง HKG28 ฮ่องกง นองปิง หลี่หยุ่นมุ่น 3 วัน2คืน 
เดินทาง เดือนกันยายน-ตุลาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 15,999.-
โดยสายการบิน Cathay Pacific (CX)
ราคาเริ่มต้น 15,999
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
กันยายน 01 - 03 ก.ย. 61, 08 - 10 ก.ย. 61, 21 - 23 ก.ย. 61,
ตุลาคม 26 - 28 ต.ค. 61,
GTM-01 HKG25 ฮ่องกง ไหว้พระ นองปิง 3วัน2คืน SEP-OCT18 BY CX
ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง
GTM-01 HKG25 ฮ่องกง ไหว้พระ นองปิง 3วัน2คืน SEP-OCT18 BY CX
ทัวร์ฮ่องกง HKG25 ฮ่องกง ไหว้พระ นองปิง 3วัน2คืน
เดินทาง เดือนกันยายน-ตุลาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 14,999.-
โดยสายการบิน Cathay Pacific (CX)
ราคาเริ่มต้น 14,999
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
กันยายน 23 - 25 ก.ย. 61,
ตุลาคม 14 - 16 ต.ค. 61, 22 - 24 ต.ค. 61, 28 - 30 ต.ค. 61,
GTM-01 HKG07 ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์  พีคเทรม 4วัน3คืน SEP18 BY HX
ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง
GTM-01 HKG07 ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ พีคเทรม 4วัน3คืน SEP18 BY HX
ทัวร์ฮ่องกง HKG07 ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์  พีคเทรม 4วัน3คืน SEP18 BY HX
เดินทาง เดือนกันยายน 2561
ราคาเริ่มต้น 17,999.-
โดยสายการบิน Hongkong Airlines (HX)
ราคาเริ่มต้น 17,999
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
กันยายน 07 - 10 ก.ย. 61, 14 - 17 ก.ย. 61, 21 - 24 ก.ย. 61,
GTM-32 HKG08 (HX) ฮ่องกง นองปิง เทศกาลช้อปปิ้ง 3D2N AUG 18
ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์
GTM-32 HKG08 (HX) ฮ่องกง นองปิง เทศกาลช้อปปิ้ง 3D2N AUG 18
GTM-32 HKG08 (HX) ฮ่องกง นองปิง เทศกาลช้อปปิ้ง 3D2N AUG 18
เดินทาง สิงหาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 11,999.-
โดยสายการบิน HONG KONG AIRLINES 
ราคาเริ่มต้น 11,999
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
สิงหาคม 02 - 04 ส.ค. 61, 12 - 14 ส.ค. 61, 23 - 25 ส.ค. 61, 24 - 26 ส.ค. 61, 30 ส.ค. - 01 ก.ย. 61, 31 ส.ค. - 02 ก.ย. 61,
GTM-16 BT-HKG008_CX ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า ฟรี!! กระเช้านองปิง 3 วัน 2 คืน SEP 18
ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า
GTM-16 BT-HKG008_CX ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า ฟรี!! กระเช้านองปิง 3 วัน 2 คืน SEP 18
GTM-16 BT-HKG008_CX ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า ฟรี!! กระเช้านองปิง 3 วัน 2 คืน SEP 18
เดินทาง กันยายน 2561
ราคาเริ่มต้น 16,900.-
โดยสายการบิน Cathay Packfic 
ราคาเริ่มต้น 16,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
กันยายน 01 - 03 ก.ย. 61, 08 - 10 ก.ย. 61, 13 - 15 ก.ย. 61, 20 - 22 ก.ย. 61,
GTM-16 BT-HKG03_RJ ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์ 3 วัน 2 คืน บินรอยัลจอร์แดน AUG-DEC 18
ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์
GTM-16 BT-HKG03_RJ ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์ 3 วัน 2 คืน บินรอยัลจอร์แดน AUG-DEC 18
GTM-16 BT-HKG03_RJ ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์ 3 วัน 2 คืน บินรอยัลจอร์แดน AUG-DEC 18
เดินทาง สิงหาคม - ธันวาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 16,900.-
โดยสายการบิน Royal Jordan Airways 
ราคาเริ่มต้น 16,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
สิงหาคม 16 - 18 ส.ค. 61,
กันยายน 20 - 22 ก.ย. 61, 27 - 29 ก.ย. 61,
ตุลาคม 04 - 06 ต.ค. 61, 11 - 13 ต.ค. 61, 18 - 20 ต.ค. 61, 25 - 27 ต.ค. 61,
พฤศจิกายน 15 - 17 พ.ย. 61, 22 - 24 พ.ย. 61, 29 พ.ย. - 01 ธ.ค. 61,
ธันวาคม 13 - 15 ธ.ค. 61, 27 - 29 ธ.ค. 61,
GTM-16 BT-HKG03_CX ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์ 3 วัน 2 คืน AUG-SEP 18
ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์
GTM-16 BT-HKG03_CX ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์ 3 วัน 2 คืน AUG-SEP 18
GTM-16 BT-HKG03_CX ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์ 3 วัน 2 คืน AUG-SEP 18
เดินทาง สิงหาคม - กันยายน 2561
ราคาเริ่มต้น 17,900.-
โดยสายการบิน Cathay Packfic 
ราคาเริ่มต้น 17,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
สิงหาคม 09 - 11 ส.ค. 61, 16 - 18 ส.ค. 61, 23 - 25 ส.ค. 61, 25 - 27 ส.ค. 61, 30 ส.ค. - 01 ก.ย. 61,
กันยายน 08 - 10 ก.ย. 61, 22 - 24 ก.ย. 61,
GTM-16 BT-HKG02_CX ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ นองปิง  3 วัน 2 คืน AUG-SEP 18
ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง
GTM-16 BT-HKG02_CX ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ นองปิง 3 วัน 2 คืน AUG-SEP 18
GTM-16 BT-HKG02_CX ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ นองปิง  3 วัน 2 คืน AUG-SEP 18
เดินทาง สิงหาคม - กันยายน 2561
ราคาเริ่มต้น 15,900.-บาท
โดยสายการบิน Cathay Packfic 
ราคาเริ่มต้น 15,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
สิงหาคม 09 - 11 ส.ค. 61, 16 - 18 ส.ค. 61, 23 - 25 ส.ค. 61, 25 - 27 ส.ค. 61, 30 ส.ค. - 01 ก.ย. 61,
กันยายน 08 - 10 ก.ย. 61, 22 - 24 ก.ย. 61,
GTM-09C CSMFMNX07 ทัวร์มาเก๊า เกี๊ยวกุ้ง ฮ่องกง (นอนฮ่องกง 2 คืนเต็ม) 3D2N (NX) AUG-SEP18
ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า
GTM-09C CSMFMNX07 ทัวร์มาเก๊า เกี๊ยวกุ้ง ฮ่องกง (นอนฮ่องกง 2 คืนเต็ม) 3D2N (NX) AUG-SEP18
GTM-09C CSMFMNX07 ทัวร์มาเก๊า เกี๊ยวกุ้ง ฮ่องกง (นอนฮ่องกง 2 คืนเต็ม) 3D2N (NX) AUG-SEP18
เดินทาง สิงหาคม - กันยายน 2561
ราคาเริ่มต้น 13,899.-
โดยสายการบิน AIR MACAU
ราคาเริ่มต้น 13,899
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
สิงหาคม 30 ส.ค. - 01 ก.ย. 61,
กันยายน 06 - 08 ก.ย. 61, 09 - 11 ก.ย. 61, 20 - 22 ก.ย. 61, 23 - 25 ก.ย. 61,
GTM-05 GO1HKG-EK001 ฮ่องกง พาช้อป ลดทั้งเกาะ 3 วัน 2 คืน (EK) AUG-OCT18
ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง
GTM-05 GO1HKG-EK001 ฮ่องกง พาช้อป ลดทั้งเกาะ 3 วัน 2 คืน (EK) AUG-OCT18
GTM-05 GO1HKG-EK001 ฮ่องกง พาช้อป ลดทั้งเกาะ 3 วัน 2 คืน (EK) AUG-OCT18
เดินทาง สิงหาคม - ตุลาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 12,900.-
โดยสายการบิน EmirateAirline
ราคาเริ่มต้น 12,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
สิงหาคม 02 - 04 ส.ค. 61, 03 - 05 ส.ค. 61, 04 - 06 ส.ค. 61, 05 - 07 ส.ค. 61, 09 - 11 ส.ค. 61, 10 - 12 ส.ค. 61, 11 - 13 ส.ค. 61, 16 - 18 ส.ค. 61, 17 - 19 ส.ค. 61, 18 - 20 ส.ค. 61, 19 - 21 ส.ค. 61, 23 - 25 ส.ค. 61, 24 - 26 ส.ค. 61, 25 - 27 ส.ค. 61, 30 ส.ค. - 01 ก.ย. 61, 31 ส.ค. - 02 ก.ย. 61,
กันยายน 01 - 03 ก.ย. 61, 06 - 08 ก.ย. 61, 07 - 09 ก.ย. 61, 08 - 10 ก.ย. 61, 13 - 15 ก.ย. 61, 14 - 16 ก.ย. 61, 15 - 17 ก.ย. 61, 16 - 18 ก.ย. 61, 21 - 23 ก.ย. 61, 22 - 24 ก.ย. 61,
ตุลาคม 04 - 06 ต.ค. 61, 05 - 07 ต.ค. 61, 06 - 08 ต.ค. 61, 07 - 09 ต.ค. 61, 11 - 13 ต.ค. 61, 12 - 14 ต.ค. 61, 13 - 15 ต.ค. 61, 14 - 16 ต.ค. 61, 18 - 20 ต.ค. 61, 19 - 21 ต.ค. 61, 20 - 22 ต.ค. 61, 21 - 23 ต.ค. 61, 25 - 27 ต.ค. 61, 26 - 28 ต.ค. 61, 27 - 29 ต.ค. 61, 28 - 30 ต.ค. 61,
GTM-01 HKG24 HONG KONG นองปิง ไหว้พระ 6 วัด 2D1N AUG18
ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง
GTM-01 HKG24 HONG KONG นองปิง ไหว้พระ 6 วัด 2D1N AUG18
GTM-01 HKG24 HONG KONG นองปิง ไหว้พระ 6 วัด 2D1N AUG18
เดินทาง 12-13 สิงหาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 14,999.-
โดยสายการบิน CATHAY PACIFIC  
ราคาเริ่มต้น 14,999
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
สิงหาคม 12 - 13 ส.ค. 61,
GTM-01 HKG23 HONG KONG ดิสนีย์ ไหว้พระ 5 วัด 2D1N AUG18
ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์
GTM-01 HKG23 HONG KONG ดิสนีย์ ไหว้พระ 5 วัด 2D1N AUG18
GTM-01 HKG23 HONG KONG ดิสนีย์ ไหว้พระ 5 วัด 2D1N AUG18
เดินทาง 12-13 สิงหาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 16,999.-
โดยสายการบิน CATHAY PACIFIC  
ราคาเริ่มต้น 16,999
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
สิงหาคม 12 - 13 ส.ค. 61,
GTM-01 HKG02 มาเก๊า ฮ่องกง นองปิง 3วัน2คืน SET-NOV18
ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง
GTM-01 HKG02 มาเก๊า ฮ่องกง นองปิง 3วัน2คืน SET-NOV18
GTM-01 HKG02 มาเก๊า ฮ่องกง นองปิง 3วัน2คืน SET-NOV18
เดินทาง กันยายน - พฤศจิกายน 2561
ราคาเริ่มต้น 13,999.-
โดยสายการบิน AIR ASIA  
ราคาเริ่มต้น 13,999
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
กันยายน 07 - 09 ก.ย. 61, 14 - 16 ก.ย. 61, 21 - 23 ก.ย. 61,
ตุลาคม 12 - 14 ต.ค. 61, 19 - 21 ต.ค. 61, 26 - 28 ต.ค. 61, 27 - 29 ต.ค. 61,
พฤศจิกายน 02 - 04 พ.ย. 61, 03 - 05 พ.ย. 61, 09 - 11 พ.ย. 61, 10 - 12 พ.ย. 61, 16 - 18 พ.ย. 61, 17 - 19 พ.ย. 61,
GTM-01 HKG22 HONG KONG ไหว้พระ 5 วัด 2D1N AUG-OCT18
ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง
GTM-01 HKG22 HONG KONG ไหว้พระ 5 วัด 2D1N AUG-OCT18
GTM-01 HKG22 HONG KONG ไหว้พระ 5 วัด 2D1N AUG-OCT18
เดินทาง สิงหาคม - ตุลาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 10,999.-
โดยสายการบิน CATHAY PACIFIC  
ราคาเริ่มต้น 10,999
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
สิงหาคม 04 - 05 ส.ค. 61, 12 - 13 ส.ค. 61, 18 - 19 ส.ค. 61, 19 - 20 ส.ค. 61, 25 - 26 ส.ค. 61,
กันยายน 01 - 02 ก.ย. 61, 08 - 09 ก.ย. 61, 15 - 16 ก.ย. 61, 21 - 22 ก.ย. 61,
ตุลาคม 05 - 06 ต.ค. 61, 20 - 21 ต.ค. 61, 27 - 28 ต.ค. 61, 28 - 29 ต.ค. 61,
GTM-01 HKG14 HONG KONG SHOPPING 3D2N SET18
ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง
GTM-01 HKG14 HONG KONG SHOPPING 3D2N SET18
GTM-01 HKG14 HONG KONG SHOPPING 3D2N SET18
เดินทาง กันยายน 2561
ราคาเริ่มต้น 12,999.-
โดยสายการบิน EMIRATES
ราคาเริ่มต้น 12,999
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
กันยายน 01 - 03 ก.ย. 61, 08 - 10 ก.ย. 61, 15 - 17 ก.ย. 61, 22 - 24 ก.ย. 61,