GTM-01 SUMMER FRESH IN KOREA 5D3N JUL-SEP17 (XJ)
ทัวร์เกาหลี สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ สะพานสายรุ้ง พระราชวังชางด็อกกุง 5วัน3คืน
เดินทาง กรกฎาคม-กันยายน 60
ราคาเริ่มต้น 16,900.-
โดยสายการบิน Air Asia X


เริ่มต้น 16,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์เกาหลี สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ สะพานสายรุ้ง พระราชวังชางด็อกกุง 5วัน3คืน เดินทาง กรกฎาคม-กันยายน 60 ราคาเริ่มต้น 16,900.- โดยสายการบิน Air Asia X
วันแรก กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
23.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 ประตู 4 เคาน์เตอร์ 4 สายการบิน AIR ASIA X เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการขึ้นเครื่อง (หัวหน้าทัวร์แนะนำการเดินทาง) สายการบิน AIR ASIA X ใช้เครื่อง AIRBUS A330-300 จำนวน 377 ที่นั่ง จัดที่นั่งแบบ 3-3-3 มีบริการอาหารร้อนเสิร์ฟทั้งขาไปและขากลับ (น้ำหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน หากต้องการซื้อน้ำหนักเพิ่ม ต้องเสียค่าใช้จ่าย)
**หมายเหตุ** เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที และผู้โดยสารพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 30 นาที
02.20 น. บินลัดฟ้าสู่ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยเที่ยวบินที่ XJ700
วันที่สอง ประเทศเกาหลีใต้ (อินชอน) – ตามรอยซี่รี่ย์ดังที่ MBC DRAMIA – สวนสนุก EVERLAND โรงเรียนสอนทำกิมจิ + ชุดประจำชาติฮันบก – รร.ซูวอน
09.40 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต้ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม.กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว ขอต้อนรับทุกท่านสู่ สาธารณะรัฐเกาหลีใต้ รถโค้ชพาท่านข้ามทะเลตะวันตกด้วยสะพานแขวนยองจองหรือสะพานเพื่อความหวังในการรวมชาติที่ยาวกว่า 4.42กม. และมียอดโดมสูง 107 เมตร
กลางวัน บริการอาหาร (1) เมนู บูลโกกิ หมูหมักสไตล์สมัยใหม่เกาหลี มีรสชาติออกหวานเผ็ดเล็กน้อย โดยนำหมูลงในกระทะพร้อมน้ำซุปปรุงรส เมื่อสุกรับประทานพร้อมเครื่องเคียงและข้าวสวย หากต้องการแบบรสชาติเกาหลีแท้ๆ ก็สามารถใส่กิมจิหมักลงต้มด้วยจะได้รสชาติอีกแบบหนึ่ง
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โรงถ่ายละคร MBC DRAMIA สถานที่เที่ยวเกาหลีที่คอซีรีส์ไม่ควรจะพลาด สร้างขึ้นบนพื้นที่กว่า 30,000 ตารางเมตรของเมืองยงอิน ซึ่งถูกเนรมิตเป็นหมู่บ้านโบราณเพื่อใช้เป็นโลเคชั่นหลักในการถ่ายซีรี่ย์อิงประวัติศาสตร์ของค่าย MBC อาคารต่างๆที่อยู่ในสถานที่นี้ ได้ถูกศึกษาอย่างละเอียด และสร้างให้มีความใกล้เคียงกับประวัติศาสตร์มากที่สุด ซึ่งซีรี่ย์เกาหลีแนวอิงประวัติศาสตร์ที่คนไทยได้ดูส่วนมากมาจากการถ่ายทำในสถานที่แห่งนี้ เมื่อได้เข้าไปสัมผัสกับบรรยากาศภายใน Yongin MBC Drama ก็จะรับรู้ได้ถึงความเป็นมาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของเกาหลี สะท้อนให้เห็นถึงโครงสร้าง และวัฒนธรรมของเกาหลีสมัยโบราณ ซีรีส์ดังๆที่ถ่ายที่นี่ก็เช่น จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์, ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์, The Moon That Embraces The Sun เป็นต้น
จากนั้นนำจากนั้นท่านเดินทางสู่สวนสนุกระดับโลก สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ซึ่งถูกขนานนามว่า ดิสนีย์แลนด์เกาหลี สวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเกาหลีใต้ โดยมีบริษัทซัมซุงเป็นเจ้าของ ที่ตั้งของสวนสนุกเอเวอร์แลนด์นั้นเหมือนสวนสนุกในฝัน เพราะอยู่ท่ามกลางหุบเขาและธรรมชาติ มีทัศนียภาพสวยงามดั่งเมืองเทพนิยาย ด้านในถูกแบ่งออกเป็น 5 โซนใหญ่ๆ ให้ท่านเลือกได้ตามใจชอบ ทั้งเครื่องเล่นหวาดเสียว เช่น รถไฟเหาะรางไม้ที่สูงที่สุดในโลก (T-EXPRESS) อีกทั้งเอเวอร์แลนด์ยังมีสวนสัตว์ซาฟารีอีกด้วย ท่านจะได้นั่งกระเช้าลิฟท์ และท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี และได้พบกับเจ้า ไลเกอร์ ลูกแฝดผสมระหว่างสิงโตเพศผู้และเสือเพศเมีย ที่ถือว่าเป็นลูกแฝดไลเกอร์คู่แรกในโลกที่ต้องมาดูที่เอเวอร์แลนด์ที่เดียวเท่านั้น สนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด อาทิเช่น สเปสวร์ หนอนสะบัด ซึ่งเป็นไฮไลค์ของสวนสนุปแห่งนี้ และ สวนดอกไม้ที่มีดอกไม้นานาชาติสลับสับเปลี่ยนมาออกดอกให้นักท่องเที่ยวถ่ายรูปกันได้ตลอดทั้งปี(ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ เดือนมีนาคม - เมษายน เป็นสวนดอกทิวลิบ, เดือนพฤษภาคม - เดือนมิถุนายน เป็นดอกกุหลาบ, เดือนสิงหาคม - เดือนกันยายน เป็นสวนดอกลิลลี่, เดือนตุลาคม - เดือนพฤศจิกายน เป็นสวนดอกเบญจมาศ)
จากนั้นท่านเดินทางสู่ โรงเรียนสอนทำกิมจิ เพื่อให้ท่านเรียนรู้วัฒนธรรมการทำกิมจิของชาวเกาหลี กิมจิเป็นอาหารเกาหลีประเภทผักดองที่อาศัยภูมิปัญญาก้นครัวของชาวเกาหลี ด้วยการหมักพริกสีแดงและผักต่างๆ โดยทั่วไปจะเป็นผักกาดขาว ชาวเกาหลีนิยมรับประทานกิมจิเกือบทุกมื้อ และยังนำไปปรุงเป็นส่วนประกอบอาหารอีกหลายอย่าง ปัจจุบันกิมจิมีมากกว่า 187 ชนิด ส่วนใหญ่แล้วจะมีรสเผ็ด เปรี้ยว และมีกลิ่นฉุน ท่านยังสามารถลองสวมใส่ ชุดฮันบก ซึ่งเป็นชุดประจำชาติของเกาหลี พร้อมถ่ายภาพสวยๆเก็บไว้เป็นที่ระลึก
เย็น บริการอาหาร (2) เมนู บุฟเฟต์บาร์บีคิวปิ้งย่างสไตล์เกาหลี เนื้อหมู เนื้อไก่ เนื้อวัว ปลาหมึก กุ้ง อาหารเกาหลี เติมไม่อั้น
พักที่ JM HOTEL / NEW M SUWON HOTEL หรือระดับเดียวกัน
วันที่สาม LOTTER TOWER (SEOUL SKY) – วัดพงอึนซา – ฮอตเกนามู - COSMETIC OUTLET สะพานน้ำพุสายรุ้งบันโพ – รร.โซล
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม (3) จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง ตึก LOTTE TOWER ให้เข้าชมสถาปัตยกรรมอาคารที่โดดเด่น มีแรงบันดาลใจจากภาพวาดเซรามิกเกาหลี และพู่กันเขียน นับเป็นตึกที่สูงเป็นลำดับที่ 6 ของโลก (556 เมตร) มีทั้งหมด 123 ชั้น แล้วพาท่านขึ้นไปยังชั้นที่ 118 ด้วยลิฟท์ความเร็วสูง (**อัตราค่าบริการนี้รวมค่าขึ้นลิฟท์แล้ว**) ด้านบนชั้นที่ 118 มีพื้นกระจกที่โปร่งใสสามารถมองลงมาเห็นพื้นด้านล่างได้ และยังสามารถชื่นชมทัศนียภาพอันงดงามของตัวเมืองกรุงโซลได้อย่างทั่วถึง นอกจากนี้ยังมีชั้นที่ 119 บนชั้นนี้มีร้านกาแฟ ซึ่งมีโปรเจ็คเตอร์สกรีนฉายภาพสวยๆบนผนัง ในกรณีที่ท้องฟ้าไม่เปิดไม่สามารถชมวิวได้ ชั้นที่ 120 สามารถออกไปด้านนอกได้ ส่วนชั้นที่121-123 มีลิฟท์ต่างหาก แต่ไม่มีร้านอาหารข้างบน และชั้นบนสุด ชั้นที่123 สามารถจัดเลี้ยงและจุคนได้ถึง 100 คน
จากนั้นนำท่านเดินทางไปต่อไปยัง วัดพงอึนซา (Bongeunsa Temple) หรือที่ชาวเกาหลีรู้จักกันในอีกชื่อว่า Gyeonseongsa Temple อีกหนึ่งวัดสำหรับชาวพุทธที่คนเกาหลีนิยมมาไหว้พระขอพรกัน ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอาคาร COEX ในย่านธุรกิจอย่างเขตคังนัม เป็นวัดที่เก่าแก่มาก เพราะสร้างมาตั้งแต่สมัยอาณาจักรชิลลา ในปี 794 มีอายุกว่า 1200 ปี ก่อนที่ในปี 1498 สมเด็จพระราชินีจองฮยอน (Jeonghyeon) จะเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นวัดพงงึนซามาจนถึงปัจจุบัน วัดแห่งนี้เป็นวัดพุทธนิกายมหายานที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ และมีวัฒนธรรมที่น่าสนใจ แถมยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมมาก และยังนำเสนอโปรแกรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมชาวพุทธแบบดั้งเดิมของเกาหลีอีกด้วย เช่นเปิดให้เป็น Temple Stay หรือการมาพำนักอยู่ที่วัด ซึ่งได้รับความนิยมจากทั้งชาวเกาหลี และนักท่องเที่ยวต่างชาติ
กลางวัน บริการอาหาร (4) เมนู ไก่ตุ๋นโสม อาหารบำรุงสุขภาพ พร้อมไก่ขนาดกำลังเหมาะ ยัดไส้ด้วยโสม แปะก๊วย และสมุนไพรบำรุงร่างกาย เสิร์ฟในหม้อดินร้อนๆ
จากนั้นพาท่านชม ศูนย์สมุนไพรบำรุงตับ ฮอตเกนามู ต้นไม้ชนิดนี้เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน้ำทะเล 50-800 เมตร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนำมารับประทานเพื่อช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูกทำลายจากการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหารและยา
จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งร้านเครื่องสำอางยอดนิยม COSMETIC OUTLET ของนักช้อปชาวไทยให้ท่านได้เลือกซื้อกลับไปฝากเป็นของที่ระลึก อาทิเช่น ROJUKISS ซึ่งราคาถูกกว่าที่เมืองไทยเกือบเท่าตัวและบางผลิตภัณฑ์ยังไม่มีขายในไทย จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง สะพานน้ำพุสายรุ้งบันโพ (Banpo Bridge Rainbow Fountain) อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสวยงาม นับว่าเป็นสะพานที่มีน้ำพุออกมาเป็นสายรุ้งได้สวยงาม เเละยาวที่สุดในโลก โดยถูกบันถึงไว้ใน Guinness World Records โดยจะมีการเเสดงทั้งในเวลากลางวันเเละกลางคืน ซึ่งในเวลากลางคืนนั้นจะมีการเปิดเเสงสีเพิ่มอีกกว่า 200 ดวง ช่วงสร้างมิติของความสวยงามกลางสายน้ำเป็นอย่างมาก สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับนักท่องเที่ยวที่มาขมความสวยงามกันอย่างเนื่องเเน่นเป็นอย่างยิ่ง ด้วยความมีเอกลักษณ์เป็นที่สุดของโลก และเป็นที่นิยมกันในหมู่นักท่องเที่ยวที่มีโอกาสมาเที่ยวเกาหลี จึงทำให้สะพานเเห่งนี้ขึ้นชื่อเป็นอย่างมาก
เย็น บริการอาหาร (5) เมนู ชาบู ชาบู สุกี้หม้อไฟสไตล์เกาหลี อาหารพื้นเมืองของคาบสมุทรเกาหลีตั้งแต่สมัยมองโกเลียบุกคาบสมุทรเกาหลี ลักษณะคล้ายสุกี้หม้อไฟ
พักที่ HOTEL RIVER PARK / THE M หรือระดับเดียวกัน
วันที่สี่ น้ำมันสน - ศูนย์สมุนไพรโสม – ผ่านชมบลูเฮาส์ - พระราชวังชางด็อกกุง พลอยอะเมทิส – N SEOUL TOWER - DUTY FREE – ตลาดเมียงดง - รร.โซล
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม (6) จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม RED PINE เป็นผลิตภัณฑ์ที่สกัดจากน้ำมันสน ที่มีสรรพคุณช่วยบำรุงร่างกาย ลดไขมัน ช่วยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่างกาย จากนั้นพาท่านรู้จัก และเข้าใจ สมุนไพรโสมเกาหลี หรือราชาแห่งมวลสมุนไพร โสมถูกนำมาใช้เพื่อสุขภาพเป็นเวลานานากว่า 2,000 ปี ในตำรายาแผนโบราณจีน ระบุว่า โสมเป็นสมุนไพรที่ช่วยเสริมความแข็งแรงให้แก่ระบบย่อยอาหารและปอด ช่วยทำให้จิตใจสงบเพิ่มพละกำลัง โดยส่วนรวมมีสรรพคุณทางการแพทย์ในด้านช่วยบำรุงหัวใจ ป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด เสริมสมรรถภาพทางเพศ ลดและป้องกันมะเร็ง ซึ่งโสมเกาหลีอาจจะได้จดทะเบียนมรดกโลก โดยองค์การยูเนสโก ทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์โสมเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับผู้ที่คำนึงถึงสุขภาพในปัจจุบัน
จากนั้นนำท่านชม พระราชวังชางด็อกกุง (CHANGDEOKGUNG PALACE) พระราชวังลำดับที่สองที่ถูกสร้างต่อจากพระราชวังเคียงบกกุง (GYEONGBOKGUNG PALACE) ในปี ค.ศ. 1405 และมีความสำคัญ เป็นที่พำนักของพระมหากษัตริย์ถึง 9 พระองค์ในสมัยราชวงศ์โชซอน (JOSEON) ที่นี่ได้รับการขึ้นทะเบียนจาก UNESCO ว่าเป็น มรดกโลกทางวัฒนธรรม ในปี 1997 ซึ่งยังคงสภาพสมบูรณ์ที่สุดใน 5 พระราชวังสำคัญที่ยังคงอนุรักษ์ไว้ ประกอบไปด้วย เขตพระราชฐานชั้นนอกพระราชฐาน ชั้นใน และสวนด้านหลัง สำหรับเป็นที่พักผ่อนของพระมหากษัตริย์ ซึ่งมีต้นไม้ขนาดยักษ์ที่มีอายุกว่า 300 ปี รวมไปถึงบ่อน้ำ และศาลาริมน้ำ ปัจจุบันยังคงเหลือความงดงามบางส่วนของพระราชวัง ได้แก่ พระตำหนัก INJEONGJEON, พระตำหนัก DAEJOJEON, พระตำหนัก SEONJEONGJEON, และพระตำหนัก NAKSEONJAE สวนลับ หรือสวนต้องห้าม หรือฮูวอน (HOWON) ตั้งอยู่บริเวณด้านหลังของพระราชวังที่ถูกสร้างขึ้นในสมัยกษัตริย์ TAEJONG เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนสำหรับพระราชวงศ์ เดิมสวนแห่งนี้มีชื่อว่า ‘BUKWON’ หรือ ‘GEUMWON’ แต่ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น ‘BIWON’ ในรัชสมัยของกษัตริย์ KOJONG สวนแห่งนี้ถูกดู แลและบำรุงรักษาไว้เป็นอย่างดี และดูสวยงามมากโดยเฉพาะในช่วงฤดูใบไม้ร่วง
กลางวัน บริการอาหาร (7) เมนู ข้าวยำบิบิมบับ เสิร์ฟบริการพร้อมซุปชาบูหม้อร้อนๆ จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม โรงงานเจียระไนพลอยอะเมทิส ซึ่งเกาหลีใต้นั้นเป็นดินแดนแห่งพลอยสีม่วง พลอยแห่งสุขภาพและนำโชค มีตั้งแต่สีม่วงอ่อนเย็นตาจนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่ห์เย้ายวนใจ พลอยนี้จะงามจับตาเมื่อมาทำเป็นแหวน จี้ ต่างหู และสร้อยข้อมือ
จากนั้นนำท่านเดินทางไป โซลทาวเวอร์ (N SEOUL TOWER) หรือ นัมซันทาวเวอร์ (NAMSAN TOWER) ตั้งอยู่บนภูเขานัมซาน จุดท่องเที่ยวที่ถือว่าเป็นไฮไลท์สำคัญของกรุงโซล เพราะเป็นจุดชมวิวที่มองเห็นวิวทั่วทั้งกรุงโซล มีความสูงจากฐานหอคอยประมาณ 236.7 เมตร และมีความสูง 480 เมตรจากระดับน้ำทะเล นักท่องเที่ยวส่วนมากจะเป็นคู่รักทั้งชาวเกาหลี และนักท่องเที่ยวต่างชาติ คู่รักส่วนมากจะเตรียมกุญแจมาคล้องตรงรั้วข้างบนโซลทาวเวอร์ เพราะมีความเชื่อว่า คู่รักที่ได้มาคล้องกุญแจที่นี่จะรักกันยาวนานตลอดไป **ราคาทัวร์นี้ไม่รวมกุญแจและค่าขึ้นลิฟท์**
จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ DUTY FREE ให้ท่านได้เลือกช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิเช่น นาฬิกา, แว่นตา, เครื่องสำอาง, กระเป๋า, กล้องถ่ายรูป และสินค้าแบรนด์เนมอื่นๆ อีกมากมาย
จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งที่ ตลาดเมียงดง หรือสยามสแควร์เกาหลี หนึ่งในสถานที่ยอดฮิตของนักท่องเที่ยว และนักช้อปตัวยง เต็มไปด้วยร้านค้าต่างๆ และร้านอาหารมากมายนับไม่ถ้วน ภายในตลาดเมียงดงนี้จะมีเสื้อผ้า กางเกง รองเท้า น้ำหอม เครื่องสำอางค์ ทั้งแบรนด์เนมชื่อดัง และโลคอลแบรนด์ ซีดีเพลง รูปดารา หรืออะไรที่วัยรุ่นต้องการก็สามารถหาได้จากที่ตลาดแห่งนี้ได้ รวมถึงบรรดาร้านเครื่องสำอางค์ที่คุ้นหูคนไทย เช่น ETUDE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP ซึ่งร้านค้าเหล่านี้หาได้ไม่ยากในตลาดเมียงดง ที่สำคัญราคาเครื่องสำอางค์จะถูกกว่าประเทศไทยมากประมาณ 2 ถึง 3 เท่า แถมบางรุ่นยังไม่วางขายในประเทศไทยอีกด้วย พลาดไม่ได้สำหรับนักชิมทั้งหลาย เพราะในตลาดเมียงดงจะมีไอติมโคนเจ้าดังอยู่ ซึ่งมีขนาดสูงถึง 2 ฟุต !!!
เย็น อิสระอาหารเย็น 1 มื้อ ให้ทุกท่านได้อิสระอาหารมือเย็นตามอัธยาศัย
พักที่ HOTEL RIVER PARK / THE M หรือระดับเดียวกัน
วันที่ห้า ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาเก็ต – สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ
เช้า บริการอาหาร (8) เมนูอูด้ง จากนั้นนำท่านเพลิดเพลินกับการแวะซื้อของฝากที่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต (ละลายเงินวอน ซื้อ 5 แถม 1) ภายในซุปเปอร์มาร์เก็ตมีทั้งสาหร่าย ขนมต่างๆ ช็อกโกแล็ตหิน ซีเรียลช็อกโกแลต รวมถึงผลิตภัณฑ์ของใบและรากฝอยของโสมในรูปแบบขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหน้าโสม ครีมล้างหน้าโสม เครื่องสำอางโสม เป็นต้น อีกทั้งยังมีหมอนเพื่อสุขภาพ กิมจิ เปเปโร่ (ป๊อกกี้เกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) และนมกล้วย
11.35 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯโดย เที่ยวบินที่ XJ701
15.10 น. ถึงประเทศไทย สนามบินนานาชาติดอนเมือง พร้อมด้วยความประทับใจ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
04ก.ค.60 08ก.ค.60 18,900 18,900 18,900 5,000
05ก.ค.60 09ก.ค.60 18,900 18,900 18,900 5,000
06ก.ค.60 10ก.ค.60 18,900 18,900 18,900 5,000
07ก.ค.60 11ก.ค.60 17,900 17,900 17,900 5,000
11ก.ค.60 15ก.ค.60 16,900 16,900 16,900 5,000
12ก.ค.60 16ก.ค.60 16,900 16,900 16,900 5,000
13ก.ค.60 17ก.ค.60 16,900 16,900 16,900 5,000
18ก.ค.60 22ก.ค.60 16,900 16,900 16,900 5,000
19ก.ค.60 23ก.ค.60 16,900 16,900 16,900 5,000
20ก.ค.60 24ก.ค.60 16,900 16,900 16,900 5,000
25ก.ค.60 29ก.ค.60 18,900 18,900 18,900 5,000
26ก.ค.60 30ก.ค.60 18,900 18,900 18,900 5,000
27ก.ค.60 31ก.ค.60 18,900 18,900 18,900 5,000
01ส.ค.60 05ส.ค.60 17,900 17,900 17,900 5,000
02ส.ค.60 06ส.ค.60 17,900 17,900 17,900 5,000
03ส.ค.60 07ส.ค.60 17,900 17,900 17,900 5,000
08ส.ค.60 12ส.ค.60 17,900 17,900 17,900 5,000
09ส.ค.60 13ส.ค.60 19,900 19,900 19,900 5,000
10ส.ค.60 14ส.ค.60 19,900 19,900 19,900 5,000
11ส.ค.60 15ส.ค.60 19,900 19,900 19,900 5,000
15ส.ค.60 19ส.ค.60 17,900 17,900 17,900 5,000
16ส.ค.60 20ส.ค.60 17,900 17,900 17,900 5,000
17ส.ค.60 21ส.ค.60 17,900 17,900 17,900 5,000
22ส.ค.60 26ส.ค.60 17,900 17,900 17,900 5,000
23ส.ค.60 27ส.ค.60 17,900 17,900 17,900 5,000
24ส.ค.60 28ส.ค.60 17,900 17,900 17,900 5,000
29ส.ค.60 02ก.ย.60 17,900 17,900 17,900 5,000
30ส.ค.60 03ก.ย.60 17,900 17,900 17,900 5,000
31ส.ค.60 04ก.ย.60 17,900 17,900 17,900 5,000
01ก.ย.60 05ก.ย.60 16,900 16,900 16,900 5,000
02ก.ย.60 06ก.ย.60 16,900 16,900 16,900 5,000
03ก.ย.60 07ก.ย.60 16,900 16,900 16,900 5,000
04ก.ย.60 08ก.ย.60 16,900 16,900 16,900 5,000
05ก.ย.60 09ก.ย.60 16,900 16,900 16,900 5,000
06ก.ย.60 10ก.ย.60 16,900 16,900 16,900 5,000
07ก.ย.60 11ก.ย.60 16,900 16,900 16,900 5,000
08ก.ย.60 12ก.ย.60 16,900 16,900 16,900 5,000
09ก.ย.60 13ก.ย.60 16,900 16,900 16,900 5,000
10ก.ย.60 14ก.ย.60 16,900 16,900 16,900 5,000
11ก.ย.60 15ก.ย.60 16,900 16,900 16,900 5,000
12ก.ย.60 16ก.ย.60 16,900 16,900 16,900 5,000
13ก.ย.60 17ก.ย.60 16,900 16,900 16,900 5,000
14ก.ย.60 18ก.ย.60 16,900 16,900 16,900 5,000
15ก.ย.60 19ก.ย.60 16,900 16,900 16,900 5,000
16ก.ย.60 20ก.ย.60 16,900 16,900 16,900 5,000
17ก.ย.60 21ก.ย.60 16,900 16,900 16,900 5,000
18ก.ย.60 22ก.ย.60 16,900 16,900 16,900 5,000
19ก.ย.60 23ก.ย.60 16,900 16,900 16,900 5,000
20ก.ย.60 24ก.ย.60 16,900 16,900 16,900 5,000
21ก.ย.60 25ก.ย.60 16,900 16,900 16,900 5,000
22ก.ย.60 26ก.ย.60 16,900 16,900 16,900 5,000
23ก.ย.60 27ก.ย.60 16,900 16,900 16,900 5,000
24ก.ย.60 28ก.ย.60 16,900 16,900 16,900 5,000
25ก.ย.60 29ก.ย.60 16,900 16,900 16,900 5,000
30ก.ย.60 04ต.ค.60 16,900 16,900 16,900 5,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้